PUBLIKUJĄ U NAS

Artur Sawicki – doktor nauk ekonomicznych, Absolwent  Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej o specjalności marketingowej. Recenzent branżowy w Wydawnictwie Sophia oraz Nauka i Biznes. Autor i koordynator kierunku studiów podyplomowych na GWSH Katowicach oraz wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim. Zwolennik praktycznych rozwiązań w obszarze marketingu oraz współpracy nauki z biznesem. Uczestnik i prelegent wielu wydarzeń marketingowych. Organizator konferencji naukowych i biznesowych. Autor publikacji na temat marketingu i zarządzania.

Malwina Zamojska-Król – doktor nauk humanistycznych, szkoleniowiec, wykładowca akademicki oraz redaktor zarządzająca i recenzent branżowy w obszarze – zarządzanie i komunikacja międzykulturowa w Wydawnictwie Naukowym Sophia. Od ponad dziesięciu lat zajmuje się tematyką badań z zakresu komunikacji kulturowej i międzykulturowej również w aspekcie wymiarów kulturowych różnicujących zachowania ludzi na świecie. Prowadząc badania uaktualniła i opracowała praktyczne ujęcie dotyczące zachowań Polaków względem – osobowości biznesowo-zawodowej, podejścia do kwestii statusu, okazywania emocji, czy odbioru i zarządzania czasem. Pomysłodawczyni i organizatorka wydarzeń o charakterze naukowym – sesji, konferencji, czy szkoleń dotyczących autoprezentacji i świadomego budowania wizerunku, rozwijania kompetencji osobistych, czy społecznych z uwzględnieniem różnic kulturowych – ma za sobą ponad 700 zrealizowanych godzin. Redaktorka monografii naukowych z zakresu m.in. mowy ciała i efektywnej komunikacji, kompetencji menedżerskich, czy badań nad gospodarką oraz autorka kilkunastu publikacji naukowych z obszaru komunikacji i różnic kulturowych w zachowaniach w biznesie na świecie. Ponadto w kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia odnoszące się do psychologii międzykulturowej, projakościowej kultury organizacyjnej, public relations i rozwoju potencjału osobistego.

© Copyright Wydawnictwo Naukowe SOPHIA
Facebook
Facebook