I EDYCJA – Dylematy badań naukowych

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki

Nauki:
– przyrodnicze,
– inżynieryjno-techniczne,
– ekonomiczno-społeczne,
– humanistyczne
SESJA PANELOWA KREATYWNE ZARZĄDZANIE I INNOWACJE W XXI wieku
10 października 2016

Rada Naukowa:
Prof. P.Cz. dr hab. inż. Joanna Nowakowska Grunt, Politechnika Częstochowska, PRZEWODNICZĄCA RADY NAUKOWEJ
Prof. Pcz dr hab. Agata Mesjasz-lech, Politechnika Częstochowska, Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ RADY NAUKOWEJ
Prof. dr. Takács-György Katalin Ph.D (Węgry)
Prof Shulgina Liudmyla, Nationa Technikal Uniwersity od Ukraine
Prof. dr. inż. Lumír Kulhánek, VŠB-Technical University of Ostrava (Czech Republic)
Prof. doc. Ing. Jozef Klučka PhD. FACULTY OF SECURITY ENGINEERING, UNIVERSITY OF ZILINA, Žilina, Slovakia
Prof .UŁ.dr hab. Beata Jamka, Uczelnia Łazarskiego
Prof. UŁ.dr hab. Agnieszka Rochmińska, Uniwersytet Łódzki
Dr Ing. Eva Ivanová, CSc., Faculty of Social And Economic Relations, Alexander Dubček University of Trenčín,
Dr Ing. Katarína Havierniková, PhD. Faculty of Social And Economic Relations, Alexander Dubček University of Trenčín
Dr Ing.Radomir Kaňa, Ph.D., VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic
Dr Bc. Monika Mynarzová, , VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic
Dr  Ing. Radomir Kaňa, Ph.D., VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic
Dr Sergii Vasylyk, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Dr Justyna Malkuch-Switalska, Université de Lorraine we Francji
Dr Tetyana Pasko, Wyższej Szkole Społeczno -przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie
Dr Nina Szczygieł, Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo
Dr inż. Tomasz Borowski, Politechnika Warszawska
Dr inż. Malgorzata Rutkowska-Podołowska, Politechnika Wrocławska
Dr inż Irenuesz Miciuła, Uniwersytet Szczeciński, red. zarządzający WYDAWNICTWO NAUKOWE SOPHIA
Dr Jarosław Czaja, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr inż., Agnieszka Kurc-Lisiecka, Wyższa Szkoła Biznesu w Olkuszu
Dr Małgorzata Smolarek, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Dr Jadwiga Bakonyi, Wyższa Szkoła Humanitas
Dr Joanna Dzieńdziora, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Dr Izabela Turek, Politechnika Częstochowska
Dr Anna Lemańska- Majdzik, Politechnika Częstochowska
Dr Małgorzata Okręglicka, Politechnika Częstochowska
Dr Agnieszka Bera, University of Tuebingen, Tübingen
Dr Agnieszka Kańczukowska-Stadnik, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Millenium
Dr Anna Bęczkowska, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Millenium
Dr inż. Małgorzata Hordyńska, Politechnika Śląska
Dr Marika Świeszczak, Uniwersytet Łódzki
Dr inż. Monika Sipa, Politechnika Częstochowska
Dr Krzysztof Świeszczak, Uniwersytet Łódzki
Dr inż. Małgrozata Rutkowska- Podołowska, Politechnika Wrocławska
Dr  inż., Agnieszka Kurc-Lisiecka, Wyższa Szkoła Biznesu w Olkuszu
Dr Wojciech J. Janik, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
Dr Rafał Mazur, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dr Agnieszka Malkowska, Uniwersytet Szczeciński
Dr Arkadiusz Malkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dr Piotr Nowaczyk – Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dr Dariusz Kotarski – Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska w Koszalinie
Dr Michał Czuba, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr inż. Piotr, Lenik,Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Dr Joanna Łodziana- Grabowska, Bielska Wyższa Szkoła
Dr Krystyna Serafin, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr Błażej Kmieciak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr Monika Michalska, Uniwersytet Zielonogórski
Dr inż. architekt Paulina Borysewicz, konsultant GZNK SZB d.s. społeczno-przestrzennych
Dr Andrzej Łączak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Dr Marzena Kruk, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Dr inż. Jacek Doskocz, Klaster B+R&I
Dr inż. Piotr Kardasz, Klaster B+R&I

Komitet Organizacyjny:
PRZEWODNICZĄCY RADY ORGANIZACYJNEJ – dr.inż. Ireneusz Miciuła, Uniwersytet Szczeciński

mgr Anna Kowalczyk- Politechnika Częstochowska

mgr Anna Nurzyńska- Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

mgr inż. Adam Sulich- Politechnika Wrocławska

mgr Henryk Wojtaszek- Politechnika Częstochowska

mgr Artur Sawicki – Politechnika Częstochowska

mgr inż. Żaneta Nejman – Politechnika Poznańska

Organizator:
Wydawnictwo Naukowe SOPHIA
Ośrodek SZKOLENIOWO-NAUKOWY SOPHIA
Instytut Finansów i Zarządzania Innowacjami

Partnerzy:
Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas

Społeczna Akademia Nauk Wydział Nauk Stosowanych w Krakowie
World Scientific News

Patronat:
Klaster Badań Rozwoju oraz Innowacji
Klaster Biznesów Kreatywnych
Stowarzyszenie Doktorantów POLDOC
Śląskie Towarzystwo Marketingowe
Krakowskie Stowarzyszenie Mówców

Opłaty
Uczestnictwo w konferencji bez publikacji 249 zł
Uczestnictwo w konferencji wraz z publikacja 349 zł
Publikacja pokonferencyjna międzynarodowa 250 zł

Publikacja pokonferencyjna:
– artykuły w języku polskim- rozdział w monografii (5 pkt)
– artykuły w języku angielskim w czasopiśmie
World Scientific News (6 pkt wg listy B MNiSW)

Miejsce konferencji:

Społeczna Akademia Nauk w Krakowie
Wydział Nauk Stosowanych
ul. Smoleńsk 14
31-112 Kraków
e-mail:sekretariat@sophiabauty.pl
szczegółowe informacje:
Henryk Wojtaszek-791999596

Dane do płatności:
Ośrodek SZKOLENIOWO-NAUKOWY SOPHIA
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Numer konta: 17 1050 1230 1000 0092 1485 4086

Ważne terminy:
Przesłanie referatu: do dnia 10 października 2016 roku

© Copyright Wydawnictwo Naukowe SOPHIA
Facebook
Facebook