Jesteśmy zespołem redakcyjnym współpracującym z redaktorami naukowymi, branżowymi oraz recenzentami z całego świata. Naszym celem jest realizacja procesu wydawniczego na najwyższym poziomie w możliwie, jak najkrótszym terminie. Swoje działania opieramy o nowe innowacyjne rozwiązania wychodząc naprzeciw naszym klientom.Specjalizujemy się w produkcji, wydawaniu oraz opracowywaniu książek, w tym naukowych w formie druku oraz Ebook. Wydajemy publikacje ze wszystkich Dziedzin Naukowych, w tym ekonomicznych. a także zajmujemy się dystrybucją publikacji.  Zachęcamy do podjęcia z nami współpracy Autorów, Redaktorów, Recenzentów, Szkoły, Uczelnie chcące wydać książkę w naszym wydawnictwie lub na podstawie swojego numeru ISBN.


         Oferujemy:
 • Kompleksowe usługi edytorskie.
 • Kompleksowe usługi graficzne.
 • Obsługa działań promocyjnych, w tym zaprojektowanie i realizację kampanii w mediach elektronicznych i tradycyjnych (polskich i zagranicznych) z wykorzystaniem formuły CPV na zaakceptowanych przez Zamawiającego serwisach prasowych/ informacyjnych/ naukowych.
 • Social Media we współpracy z Zamawiającym oraz publikację wywiadu z autorem w prasie elektronicznej.
 • Skład i łamanie tekstu publikacji.
 • Konwersja materiałów wydawniczych.
 • Recenzja naukowo-wydawnicza.
 • Redakcja publikacji.
 • Korekta językowa publikacji.
 • Druk cyfrowy lub offsetowy publikacji w oprawie miękkiej, twardej oraz zeszytowej.
 • Projektowanie: okładki książki, czasopisma; zaprojektowanie koncepcji publikacji.
 • Nadajemy numer ISBN
 • Wsparcie marketingowe, dystrybucja i logistyka publikacji.
 • Tłumaczenie publikacji na język angielski. 
 • Opublikowanie artykułu naukowego. 


          Dystrybucja egzemplarzy książek:

 • Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
 • Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
  ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin,
 • Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań,
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 
  50-383 Wrocław
 • Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
 • Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego,  ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
 • Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, ul. Podgórna 15/16, 
  70-205 Szczecin
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 
  80-308 Gdańsk.
 • Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,  ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 
  45-084 Opole
 • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 
  15-097 Białystok<


·
Copyright by WYDAWNICTWO NAUKOWE SOPHIA 2016     WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE